Jak zvládat strach

Příčinou velké řady nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i v případě, že si je neuvědomujeme. Existuje několik základních skupin negativních emocí, které nežádoucím způsobem ovlivňují fyziologické reakce a promítají se pak na různých místech lidského těla.

Negativní emoce lze rozdělit do následujících základních kategorií:
  • zlost (hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist);
  • smutek (žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost);
  • strach (úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika).

Vnitřní napětí způsobené výše uvedenými pocity odebírá životní energii a postupně vyčerpává schopnost organismu vypořádávat se s nároky zevního prostředí a v případě, že tyto emoce dlouhodobě nezvládáme, vyústí do fyzické nemoci. 

Jak si poradit s emocemi, které spadají do kategoie strach, vysvětluje MUDr. Radkin Honzák v následjícím videu:


...a tatáž myšlenka v širším kontextu ještě v pořadu nazvaném Století strachu.

---
Inspirováno obsahem publikovaným na stránkách: ted.com/tedx, ceskatelevize.cz, rehabilitace.info
---
Velmi inspirativní příspěvek téhož autora, který by bylo možno nazvat JAK ZVLÁDAT SVOBODU, rozhodně také stojí za pozornost: http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=37478