Jsou nemoci dané geneticky, nebo vznikají v důsledku vnějších vlivů?

Léčba nemocí má v ideálním případě mířit na jejich příčinu. Není však vždy jednoduché tuto příčinu zjistit.

Co například způsobuje psychické nemoci? Jsou to geny? Nebo zevní vlivy prostředí? Tradičně se snaží na tuto otázku odpovídat genealogie. Používá k tomu zkoumání rodokmenu a počítání pravděpodobnosti, resp. rizika vzniku nemoci ve vztahu k současně se vyskytujícím vnějším vlivům.

Problém takového přístupu je však v tom, že skrývá nebezpečí špatné interpretace. Na zkoumání souvislosti mezi stoupající porodností a počtem hnízdících čápů profesor Hoschl ukazuje, jak je takové uvažování zavádějící. Nesprávná interpretace třeba i kvalitně provedeného výzkumu může být zdrojem mnohem vážnějších vědeckých omylů, než ukazuje názorný příklad v níže uvedeném videu...

Jak zvládat strach

Příčinou velké řady nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i v případě, že si je neuvědomujeme. Existuje několik základních skupin negativních emocí, které nežádoucím způsobem ovlivňují fyziologické reakce a promítají se pak na různých místech lidského těla.

Negativní emoce lze rozdělit do následujících základních kategorií:
  • zlost (hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist);
  • smutek (žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost);
  • strach (úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika).

Vnitřní napětí způsobené výše uvedenými pocity odebírá životní energii a postupně vyčerpává schopnost organismu vypořádávat se s nároky zevního prostředí a v případě, že tyto emoce dlouhodobě nezvládáme, vyústí do fyzické nemoci. 

Jak si poradit s emocemi, které spadají do kategoie strach, vysvětluje MUDr. Radkin Honzák v následjícím videu:


...a tatáž myšlenka v širším kontextu ještě v pořadu nazvaném Století strachu.

---
Inspirováno obsahem publikovaným na stránkách: ted.com/tedx, ceskatelevize.cz, rehabilitace.info
---
Velmi inspirativní příspěvek téhož autora, který by bylo možno nazvat JAK ZVLÁDAT SVOBODU, rozhodně také stojí za pozornost: http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=37478