Jsou nemoci dané geneticky, nebo vznikají v důsledku vnějších vlivů?

Léčba nemocí má v ideálním případě mířit na jejich příčinu. Není však vždy jednoduché tuto příčinu zjistit.

Co například způsobuje psychické nemoci? Jsou to geny? Nebo zevní vlivy prostředí? Tradičně se snaží na tuto otázku odpovídat genealogie. Používá k tomu zkoumání rodokmenu a počítání pravděpodobnosti, resp. rizika vzniku nemoci ve vztahu k současně se vyskytujícím vnějším vlivům.

Problém takového přístupu je však v tom, že skrývá nebezpečí špatné interpretace. Na zkoumání souvislosti mezi stoupající porodností a počtem hnízdících čápů profesor Hoschl ukazuje, jak je takové uvažování zavádějící. Nesprávná interpretace třeba i kvalitně provedeného výzkumu může být zdrojem mnohem vážnějších vědeckých omylů, než ukazuje názorný příklad v níže uvedeném videu...