Nekuřácký, zasíťovaný ... a taky nehlučný, prosím

Foto: Bart Maguire

Za dobrý podnik je obvykle považován takový, který nabízí kvalitní jídlo a pití, ideálně ještě za rozumnou cenu a s kultivovanou obsluhou. Toto tradiční pojetí už ale dnes přestává stačit. Často se při různých pochůzkách zdržíme v kavárně, kde (kromě dobré nabídky za rozumnou cenu) hledáme také připojení k internetu. Znáte to: tu a tam je nutné nabrat dech, srovnat si myšlenky, odpovědět na emaily... Vedle přeškrtnuté cigarety u vchodu se tak značka wifi stala dalším požadavkem na "dobrý podnik". Mnohé kavárny již obě podmínky splňují, i když - zdá se, že ty nekuřácké přibývají mnohem pomaleji než ty "zasíťované". Stále častěji ale i v dobrém podniku velmi ruší hluk. Už základní nastavení bývá kvůli "hudbě na pozadí" nepochopitelně vysoko, takže člověk tzv. neslyší vlastního slova. Když se k tomu ještě sejdou rozjaření hosté bez zábran, kteří zjevně žijí podle hesla "čím více je mne slyšet, tím více jsem", pak ani čistý vzduch a wifi zdarma v jinak dobrém podniku pro dobrý dojem nepostačí.

Je všeobecně známo, že k poškození sluchu hlukem může dojít buď při krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB (tj. o něco větší hluk, než vydává startující letadlo), nebo častému a dlouhodobému vystavování hluku nad 85 dB (např. velmi hlasitá hudba). K poškození sluchu ale může vést i dlouhodobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je běžná úroveň hluku podél hlavních silnic. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již v současné době považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Poškození sluchu je přitom většinou nevratné. (Zdroj: http://hluk.eps.cz/hluk/vliv-hluku-na-zdravi)

Přitom běžně, v jinak sympatickém a kultivovaném podniku, je průměrná hlučnost nad 90 dB. I minimální hodnoty se souvisle drží kolem 80 dB, maximální jsou opakovaně přes 100 dB. Co k tomu dodat? Snad jen, že by bylo milé, kdyby aspoň ty dobré podniky braly v potaz také hlukový aspekt svých interiérů a udržovaly hladinu hluku v rozumných mezích. Hudba na pozadí se přece dá regulovat velmi snadno. U svých vstupů by si pak mohly vystavit piktogram "vysmátého ucha", který by garantoval maximální hladinu hluku do 70 dB. Mnoho návštěvníků by to jistě ocenilo a podnik by si mohl připsat další konkurenční výhodu.